Privacyverklaring

Stichting zorgboerderij de Veldlinden, gevestigd aan Noorderelsweg 14, 3329 KH Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
www.zorgboerderijdeveldlinden.nl
Noorderelsweg 14
3329KH Dordrecht
0627418956

 

Jolanda Roodnat is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting zorgboerderij de Veldlinden. Zij is te bereiken via info@zorgboerderijdeveldlinden.nl Zij wordt ondersteund door Yvonne in’t Veld. Zij is bereikbaar via develdlinden@gmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting zorgboerderij de Veldlinden verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een het invullen van het contactformulier op de website, tijdens het begeleidingsproces in plancare via de beveiligde omgeving van Syndion , in correspondentie mail en telefonisch.
 •  Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zorgboerderij de Veldlinden verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Godsdienst of levensovertuiging
 • Gezondheid, voor een goede dienstverlening verzamelen wij alleen relevante informatie. Deze worden verzameld in het elektronisch cliënt dossier van Syndion. Voor meer informatie over de reden van deze informatie verwijzen wij u graag naar de privacyverklaring op site van Syndion https://www.syndion.nl/over-syndion/privacy

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens

verwerken Zorgboerderij de Veldlinden verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en overige informatieve mailtjes.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten – Om goede zorg aan u en uw gezinssysteem te verlenen.
 • Zorgboerderij de Veldlinden verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Afhandelen van de betalingsstroom.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zorgboerderij de Veldlinden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

 • persoonsgegevens > Bewaartermijn 7 jaar verplicht
 • Reden Personalia > Bewaartermijn  7 jaar verplicht
 • Adres > Bewaartermijn 7 jaar verplicht

Delen van persoonsgegevens met derden

Zorgboerderij de Veldlinden verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zorgboerderij de Veldlinden gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking
van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Zorgboerderij de Veldlinden. Bij een dergelijk verzoek kunt u contact opnemen met een van de begeleidsters van Stichting Zorgboerderij de Veldlinden.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zorgboerderij de Veldlinden neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze functionaris Jolanda Roodnat via info@zorgboerderijdeveldlinden.nl