De Veldlinden

Uit eigen ervaring heb ik gezien wat voor positief effect het werken in de natuur heeft op mensen met een beperking…

Ik ben Yvonne in’t Veld en in oktober 2007 ben ik gestart met de zorgboerderij. Uit eigen ervaring heb ik gezien wat voor positief effect het werken in de natuur heeft op mensen met een beperking. Door deze ervaring heb ik besloten om te kijken om naast ons akkerbouw bedrijf een zorgboerderij te beginnen.

Dit omdat er in die tijd op het Eiland van Dordrecht nog niet veel op dit gebied was voor mensen met een beperking. Dit heeft geresulteerd in de verhuizing naar boerderij ’t Kerkje gelegen in een voor veel mensen onbekend gedeelte van natuurgebied de Dordtse Biesbosch. Hier bieden wij dagbesteding aan mensen met een verstandelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

 

Wat maakt ons uniek?

Ik denk de open houding.  Het is belangrijk dat mensen deel nemen binnen de maatschappij. Dit proberen wij binnen ons werk zoveel mogelijk te integreren. Zo nemen we de hulpboeren mee naar tuincentra of groothandels. Komen vertegenwoordigers graag bij ons even een kopje koffie drinken, bezoeken scholen, verenigingen die rondleiding willen ons, werken we samen met de kinderopvang en ouderenzorg. Daarnaast organiseren wij ieder jaar een open dag, in de vorm van een herfstmarkt, deze vind plaats in oktober en een lente markt woensdag voor Pasen. Informatie hierover is te vinden op de nieuwspagina en op onze facebook pagina.

 

De werkzaamheden

We bieden tal van activiteiten en proberen deze zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de wensen en behoeftes van de hulpboeren. Activiteiten zijn onder andere:

 

  • Het verzorgen van shetland pony’s, geiten, koeien, varkens, kippen, konijnen, cavia en kalkoenen.
  • Voer klaarmaken voor de dieren, het klein snijden van brood en bieten, gras plukken en mais pellen
  • Dierverblijven schoonmaken.
  • Activiteiten die gerelateerd zijn aan de landbouw. Het voorzaaien van groenten en planten, onkruid wieden, groente oogsten. We verbouwen o.a. aardappels, mais, bol chrysanten en hebben een moestuin en kas.
  • Daarnaast gaan we in 2019 starten met het kweken van perkgoed in de nieuw gebouwde kas.

 

Hulpboer worden?

Om bij ons hulpboer te worden moeten er een aantal stappen doorlopen worden.

We vinden het belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen waar ze willen werken. Het is daarom belangrijk dat er eerst gekeken wordt of de werkzaamheden je aanspreken en of er een klik is met ons en de andere hulpboeren.

Voor de plaatsing is er een indicatie voor dagbesteding nodig, WMO, PGB of wlz. Wij werken hierbij samen met gehandicapten organisatie Syndion, de daadwerkelijke aanmelding verloopt dan ook via Syndion. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.